บริษัท ไอเท็มไลท์ จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายโคมไฟ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ จากไม้ไผ่และหวายแท้ ที่มีคุณภาพ งานปราณีตโดยฝีมือคนไทย โคม ไฟที่ใช้ในการตกแต่งซึ่งให้ทั้งความสว่างและให้ความสวยงาม ในพื้นทีภายในโรงแรม , อาคาร, คอนโด, รีสอร์ท, บ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ และยังสามารถใช้ในงานตกแต่งและให้ความสว่างสวยงามในแนวธรรมชาติ ได้ดีในพื้นทีทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งเป็น ประเภท โคมไฟแขวน โคมไฟตั้ง โต๊ะ โคมไฟตั้งพื้น และโคมไฟติดผนัง หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้า, ราคา และการผลิต โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทังนี้ขอให้ลูกค้าสอบถามมาทางผู้ผลิตก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

We, ITEM TIGHT Co., Ltd. is the manufacture of lighting fixtures made from natural rattan and bamboo with special Thai handcraft. Our decorative traditional fixtures offer their Brightness functionality specially for Resorts , Hotels , Condominiums , Houses , Restaurants and Coffee shops etc. and also its application could derive a very unique atmosphere to your lighting designs. Our products consist of

1. Table Lamp

2. Stand Lamp

3. Wall Lamp

4. Pendant Lamp

Item Light reserves the right to modify our products according to customer’s needs . new product launching , pricing , promotionand delivery adjustments Please advised us before ordering

 

No products in the cart.